Heeft u straks ook een verkeersboete door de lawaaiflitspaal?

17 maart 2023

In het nieuws

In de Verenigde Staten worden er boetes uitgedeeld aan auto’s die te luidruchtig zijn en in Europa wordt er ook geëxperimenteerd met zogenoemde lawaaiflitspalen. Wordt u straks ook op de bon geslingerd omdat uw sportwagen te luidruchtig is?

Verkeerscamera’s bestaan al tientallen jaren en kunnen u betrappen voor te hard rijden, door rood rijden of rijden met een ongeregistreerd voertuig. Daar kan binnenkort het produceren van teveel geluid met uw sportwagen bovenop komen.

Vorig jaar werd in de Verenigde Staten de ‘Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution Act’ (SLEEP Act) aangenomen, met als doel automobilisten en bedrijven aan te pakken die illegaal dempers en uitlaatsystemen aanpassen om ze buitensporig luidruchtig te maken.

New York loopt hierin voorop en heeft strenge wetten tegen lawaai. In 2022 is de Amerikaanse stad begonnen met een proef om via verkeerscamera’s die zijn voorzien van geluidsmeters luidruchtige auto’s en motoren op te sporen. Volgens de Associated Press ontvangen bestuurders die met hun voertuig de geluidsregels overtreden en worden gesnapt door de camera, een boete die kan oplopen tot $800. Als de bestuurder vervolgens nog twee keer in de fout gaat kan de boete oplopen tot $2.625.

1249

Testen in Amsterdam en Parijs

In Nederland zijn er al wetten die moeten voorkomen dat voertuigen teveel lawaai produceren. De RDW schrijft voor dat personenauto’s bij een toerental van 3.500 per minuut in de nabijheid van het uitlaatsysteem niet meer dan 95 dB(A) mogen produceren. Bij overtreding met 5 decibel of meer kan de boete oplopen tot €400.

Een van de problemen is dat deze wet lastig te handhaven is. Momenteel moet een voertuig door de politie staande worden gehouden en vervolgens meegenomen worden naar een testlocatie. In Nederland kijken steeds meer steden daarom naar mogelijkheden om de geluidsnorm van de RDW te handhaven.

In Actieplan Geluid 2020-2023 van de gemeente Amsterdam is het aanpakken van (ernstige) geluidshinder door het verkeer op hoofdroutes in de stad een van de speerpunten. Tegenover het Parool zei wethouder van Verkeer in Amsterdam Egbert de Vries in oktober 2021 dat de stad was gestart met een flitspaal die overtreders automatisch zou registreren. Het is onbekend of zijn opvolger Melanie van der Horst vervolgstappen hierin gaat zetten.

Ook Frankrijk is in 2022 in een aantal gemeenten een proef gestart. In Parijs, Nice en Toulouse is er op wegen binnen de bebouwde kom waar een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur geldt, via lawaaiflitspalen gemeten hoeveel geluid voertuigen genereren zonder dat er daarbij boetes zijn uitgeschreven.

Lawaaiflitspaal lange weg te gaan

Momenteel is het nog erg moeilijk om het geluid te koppelen aan een betreffend voertuig. Zeker op drukke wegen binnen de bebouwde kom zijn er veel meer factoren die het geluid kunnen vertekenen. 

Daarnaast zullen er eerst Europese regels en wetten opgesteld moeten worden over de geluidsgrenzen en welke technologieën er toegepast mogen worden. Dit kan nog jaren op zich laten wachten. De verwachting is dat de lawaaiflitspaal niet eerder dan in 2030 officieel in gebruik wordt genomen.

Tot slot is het de vraag in hoeverre een lawaaiflitspaal tegen die tijd nog zin heeft voor sportwagens en andere voertuigen. De verwachting is namelijk dat vanaf 2030 voertuigen die uitstoot veroorzaken niet meer welkom zijn in veel steden, waar de meeste lawaaiflitspalen komen te staan. Elektrisch aangedreven voertuigen maken nauwelijks nog geluid, waardoor dit probleem niet langer actueel is voor sportwageneigenaren.

17 maart 2023

In het nieuws

Sportwagenverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een sportwagen of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen